Over het kweken van de Zebrameerval is op het wereld wijde web al veel geschreven. Zelf heb ik daar, toen ik 2004 begon met de Zebra’s, veel aan gehad. Helaas is er geen stappenplan dat succes garandeert. Ook lopen de verschillende verhalen wel eens uiteen. De één zweert bij meerdere mannen bij één vrouw, de ander meerdere vrouwen bij één man en weer een andere heeft bij een hele groep waarbij beide geslachten met meerdere exemplaren vertegenwoordigd zijn. De onderstaande opsomming van randvoorwaarden voor een succesvolle kweek zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring. Doe er mee wat je wilt.